Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss  skicka mail till

wrn@wrn.nu


Ordförande

Pernilla Ellnemar

0703080631Kassör

Annika Holmgren

0722511564Ledamot

Sekreterare

Axel CarlsonLedamot

Tävlingsansvarig

Anna FagerlundLedamot

Gudrun Sandgren


Suppleant

Utbildningansvarig
Suppleant

Ungdomsansvarig

Emelie GranholmSamt delegerade ansvar till:

 

Revisor

Anette Sundström


Revisor Suppleant

Annika Thunman


Webansvarig

Annika Holmgren

072-2511564


 

Valberedningen:

Pernilla Malmqvist

Mikaela Larsson

Carola Andre


 

 

Att bli medlem

Medlem i föreningen blir du genom att betala in medlemsavgiften

100 kr/ junior

350 kr/ senior

600 kr/ familj

Sponsor 100 kr


Bg 5621-4406

swish   1234305637


Ange: förnamn, efternamn, postadress, födelseår PÅ SAMTLIGA famijemedlemar. epostadress, telefonnummer. Du som betalar över Internet måste skicka ett mail till

annika-lindman@wrn.nu

 med dina personuppgifter!


Uppdaterad den

20190318